INFORMACJA
o wynikach rokowań mających na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który otrzyma zezwolenie na działalność w ŁSSE Podstrefa Radomsko, Kompleks 2.

W dniu 30 marca 2016 roku zostały zakończone rokowania mające na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Radomsko, Kompleks 2 (teren przy ul. Geodetów 2 w Radomsku).

Ofertę do rokowań złożyła firma Cortizo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radomsku. Komisja rozstrzygnęła rokowania pozytywnie i uznała, że Przedsiębiorca ten może uzyskać zezwolenie na działalność w ŁSSE.

Jest to drugie zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie ŁSSE ww. Przedsiębiorcy.

INWESTOR:
Cortizo Sp. z o.o. utworzona została w dniu 26 marca 2009 roku. Jest częścią Grupy Cortizo, która zajmuje obecnie pierwsze miejsce wśród producentów i dystrybutorów systemów aluminiowych dla budownictwa w Hiszpanii, realizując produkcję w oparciu o własne centra produkcyjne znajdujące się w Hiszpanii, Francji, Rumunii, Polsce (Podstrefa Radomsko ŁSSE)
i na Słowacji oraz liczne centra dystrybucji i przedstawicielstwa handlowe.

INWESTYCJA:
W ramach nowej inwestycji Cortizo Sp. z o.o. będzie kontynuowała dotychczasową działalność. Nowy projekt Przedsiębiorcy polega na rozbudowie i zwiększeniu mocy produkcyjnych zakładu Spółki w Radomsku. W ramach inwestycji Przedsiębiorca planuje rozbudowę pomieszczeń produkcyjnych, budowę dodatkowej infrastruktury (dróg, placów, ogrodzenia) oraz nabycie wyposażenia zakładu, w tym linii produkcyjnych i instalacji do anodowania oraz wytłaczania profili aluminiowych.

W związku z nową inwestycją Spółka zamierza ponieść na terenie Strefy, po dniu uzyskania zezwolenia, kwalifikowane wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 10.600.000,00 EUR w terminie do dnia 31 stycznia 2020 roku oraz zwiększyć dotychczasowe zatrudnienie kształtujące się na poziomie 101,06 pracowników poprzez zatrudnienie na terenie Strefy, po dniu uzyskania zezwolenia, co najmniej 25 nowych pracowników w terminie do dnia 31 marca 2019 roku i utrzymać zatrudnienie na terenie Strefy na poziomie łącznie co najmniej 126,06 pracowników do dnia 31 marca 2024 roku.