INFORMACJA

o wynikach rokowań mających na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który otrzyma zezwolenie na działalność w ŁSSE – Podstrefa Sieradz, Kompleks 6

W dniu 22 grudnia 2016 roku rozstrzygnięto rokowania mające na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie ŁSSE w Podstrefie Sieradz, Kompleks 6.

Ofertę do rokowań złożyła firma Scanfil Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach. Komisja rozstrzygnęła rokowania pozytywnie i uznała, że Przedsiębiorca ten może uzyskać zezwolenie na działalność w ŁSSE.

INWESTOR:

Scanfil Poland Sp. z o.o. to spółka która działa w sektorze B2B w branży produkcji kontraktowej i zajmuje się produkcją elementów elektronicznych dla największych firm z branży medycznej, telekomunikacyjnej, ICT. Model biznesowy, jaki przyjęła spółka to EMS (Electronics Manufacturing Services), co oznacza produkowanie wyrobów pod marką klienta, na jego zamówienie.

INWESTYCJA:

Celem projektu jest zwiększenie zdolności produkcyjnych obecnego zakładu, poprzez wybudowanie nowej, dodatkowej przestrzeni produkcyjno-magazynowej oraz wdrożenie systemu „szczupłej” produkcji (Lean Manufacturing) z ciągłym przepływem materiału i eliminacją zapasów międzystanowiskowych.

 

W związku z inwestycją Przedsiębiorca zamierza ponieść na terenie Strefy – po dniu uzyskania zezwolenia – kwalifikowane wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 38.000.000 PLN w terminie do dnia 31 grudnia 2019 roku oraz zwiększyć dotychczasowe zatrudnienie kształtujące się na poziomie 577 osób poprzez zatrudnienie na terenie Strefy co najmniej 200 nowych pracowników w terminie do dnia 31 grudnia 2018 roku i utrzymać zatrudnienie na łącznym poziomie co najmniej 777 pracowników przez okres 5 lat.