INFORMACJA

o wynikach rokowań mających na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który otrzyma zezwolenie na działalność w ŁSSE – Podstrefa Sławno, Kompleks3

W dniu 21 grudnia 2016 roku rozstrzygnięto rokowania mające na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie ŁSSE w Podstrefie Sławno, Kompleks 3.

Ofertę do rokowań złożyła firma Sławno CerraNova Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Kozenin. Komisja rozstrzygnęła rokowania pozytywnie i uznała, że Przedsiębiorca ten może uzyskać zezwolenie na działalność w ŁSSE.

INWESTOR:

Firma Sławno CerraNova Sp. z o.o. jest nowym podmiotem gospodarczym powiązanym poprzez strukturę właścicielską z firmami Ceramika Paradyż Sp. z o.o. i Paradyż Sp. z o.o., których początki działalności w branży ceramicznej sięgają początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku.

INWESTYCJA:

Spółka Sławno CerraNova Sp. z o.o. planuje wybudować i uruchomić nowy zakład produkcyjny wysoko przetworzonych wyrobów ceramiki budowlanej. Nowo powstały zakład zostanie wyposażony w nowe maszyny i urządzenia do produkcji wyrobów ceramicznych. Na terenie inwestycyjnym firma wybuduje hale produkcyjno-magazynowe z częścią socjalno-administracyjną.

 

W związku z inwestycją Przedsiębiorca zamierza ponieść na terenie Strefy – po dniu uzyskania zezwolenia – kwalifikowane wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 120.000.000 PLN w terminie do dnia 30 czerwca 2020 roku oraz zatrudnić na terenie Strefy 82 pracowników w terminie do dnia 1 stycznia 2021 roku i utrzymać zatrudnienie na poziomie co najmniej 82 pracowników przez okres 4 lat.