INFORMACJA o wynikach rokowań mających na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który otrzyma zezwolenie na działalność w ŁSSE Podstrefa Łódź, kompleks 11. 

W dniu 30 stycznia 2010 roku zostały przeprowadzone rokowania mające na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Łódź, kompleks 11. Ofertę na rokowania złożyła spółka Business Support Solution S.A. z siedzibą w Łodzi. Komisja rozstrzygnęła rokowania pozytywnie i uznała, że przedsiębiorca ten może uzyskać zezwolenie na działalność w ŁSSE.

INWESTOR:    

Spółka za planuje utworzenie w Łodzi na terenie ŁSSE nowoczesnego Centrum Usług Wspólnych (CUW), które będzie się specjalizowało w kompleksowej obsłudze podmiotów sektora farmaceutycznego (spółki grupy PGF i współpracujące) w zakresie usług rachunkowo-księgowych, informatycznych i prawnych. Inwestycje wyniesie 0,6 mln PLN i przyniesie co najmniej 220 nowych miejsc pracy.

Zatrudnienie:

W związku z nową inwestycją Spółka zatrudni po dniu uzyskania zezwolenia co najmniej 220 nowych pracowników do 30.04.2010 r. i utrzyma zatrudnienie na tym poziomie do dnia 30.04.2015 r.

Nakłady inwestycyjne:

Spółka zamierza ponieść na terenie strefy, po dniu uzyskania zezwolenia, kwalifikowane wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 600.000,00 PLN w terminie do dnia 31 grudnia 2011 r.

W dniu 30 stycznia 2010 r. Zarząd Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. zatwierdził wyniki rokowań i postanowił wydać spółce BSS S.A. zezwolenie na działalność w ŁSSE.