W dniu 16 czerwca 2014 roku rozstrzygnięty został przetarg łączny mający na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który: uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Koluszki, Kompleks 1 oraz nabędzie niezabudowaną nieruchomość gruntową położoną na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Koluszkach, przy ul. Nasiennej, oznaczoną jako działka gruntu nr 152/18, obręb geodezyjny 1, o pow. 1,2269 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LD1B/00030338/0 oraz jednocześnie nabędzie niezabudowaną nieruchomość gruntową położoną na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Koluszkach, przy ul. Nasiennej, oznaczoną jako działka gruntu nr 152/13, obręb geodezyjny 1, o pow. 5,1065 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LD1B/00032900/5, na których prowadzona będzie działalność gospodarcza objęta zezwoleniem.

Ofertę do przetargu złożyła Spółka SuperDrob Zakłady Drobiarsko-Mięsne S.A. z siedzibą w Karczewie. Komisja rozstrzygnęła przetarg pozytywnie i uznała, że Przedsiębiorca ten może uzyskać zezwolenie na działalność w ŁSSE.

INWESTOR: 

SuperDrob Zakłady Drobiarsko-Mięsne S.A. jest dużą nowoczesną firmą z branży drobiarsko-mięsnej działającej na polskim rynku od 1993 r. Przedsiębiorstwo posiada dwa zakłady produkcyjne –w Karczewie i Łodzi, specjalizujące się w uboju, dzieleniu oraz produkcji elementów i surowych elementów wyrobów z mięsa drobiowego, a także w przetwórstwie mięs drobiowych, wieprzowych i wołowych oraz w przetwórstwie typu Convenience Food. 

INWESTYCJA:

Na terenie Strefy Spółka wybuduje kolejny nowoczesny zakład przetwórstwa i konserwowania mięsa z drobiu wraz z magazynami i rampami ekspedycyjnymi. W związku z nową inwestycją Spółka zamierza ponieść na terenie strefy – po dniu uzyskania zezwolenia – kwalifikowane wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 140.000.000,00 PLN w terminie do dnia 31 grudnia 2018 roku oraz zatrudnić na terenie Strefy po dniu uzyskania zezwolenia co najmniej 650 pracowników w terminie do dnia 31 grudnia 2018 roku i utrzymać zatrudnienie na tym poziomie do dnia 31 grudnia 2023 roku.