Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna
90-349 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G
tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55

informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie: zasada konkurencyjności na świadczenie usługi w zakresie pomocy publicznej i obsługi prawnej w Projekcie „re_source: Global Acceleration Venture” realizowanym przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A., którego przedmiot zamówienia jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 2.5. Programy akceleracyjne – Poland Prize Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój wygrała kancelaria:

business law house
BHL Lenczewski, Szlawski, Godyń Adwokaci i Radcowie Prawni Sp. P.
P.O.W. 16/1, 90-255 Łódź