INFORMACJA
o wynikach przetargu łącznego mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który otrzyma zezwolenie na działalność w ŁSSE Podstrefa Rawa Mazowiecka, Kompleks 1

W dniu 3 czerwca 2016 roku nie został rozstrzygnięty przetarg łączny mający na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który: 1. uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Rawa Mazowiecka, Kompleks 1 oraz 2. nabędzie niezabudowaną nieruchomość gruntową położoną w Rawie Mazowieckiej, przy ul. Opoczyńskiej (powiat rawski, województwo łódzkie), obręb 5 miasta Rawa Mazowiecka składającą się z działek gruntu o nr: 3/22 o pow. 1,6707 ha, 3/23 o pow. 0,1390 ha i 3/25 o pow. 1,6698 ha, o łącznej powierzchni 3,4795 ha, dla której Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze LD1R/00037317/1, na której będzie prowadzona działalność gospodarcza objęta zezwoleniem.

W przetargu nie została złożona żadna oferta.