Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w związku z konkursem zamkniętym nr POWR.01.02.01-IP.17-10-002/20 ogłoszonym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi dotyczącym realizacji projektów stażowych.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 16 listopada 2020 r. do godz. 15:00. Decyduje data wpływu oferty do Ogłaszającego konkurs. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
Adres dostarczenia oferty: Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22G, 90-349 Łódź lub skanem na adres e-mail: info@sse.lodz.pl.

Pełna treść ogłoszenia o naborze partnera oraz formularz oferty zamieszczone są w załącznikach poniżej.

 

Dane kontaktowe:
Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22G
90-349 Łódź

email: info@sse.lodz.pl w temacie: „partnerstwo_staże”
tel. (+48) 42 676 27 53, (+48) 42 676 27 54
fax. (+48) 42 676 27 55