W związku z planowanym przez ŁSSE pilotażowym programem „S5-akcelerator technologii 5G”, Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. zaprasza do składania ofert Operatorów, którzy zainteresowani są przystąpieniem do projektu jako Partner. Szczegółowe informacje na temat wymagań i kryteriów jakie powinni spełniać oferenci, a także dokumentów jakie należy dołączyć do oferty znajdują się w załączeniu.

Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w siedzibie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. (ul. Ks. Bp. Wincentego Tymienieckiego 22 G, 90-349 Łódź, sekretariat) w terminie do 6.05.2019 r. do godz. 16.00 lub przesłać na adresy mailowe magda.kubicka@sse.lodz.pl i kamil.kociszewski@sse.lodz.pl w tym samym terminie.