Przedmiotem zamówienia jest przedstawienie idei, realizacja oraz pełna obsługa techniczna na potrzeby Gali 20-lecia Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera IWZ w tym wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do IWZ oraz projekt zagospodarowania terenu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. z naniesionymi obszarami, o których jest mowa w przedmiocie zamówienia.