Przetarg łączny mający na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie ŁSSE w Podstrefie Radomsko, Kompleks 3 oraz nabędzie niezabudowaną nieruchomość gruntową, stanowiącą własność Gminy Miejskiej Radomsko, położoną w Radomsku przy ul. Przedsiębiorców.