Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego 

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. z siedzibą w Łodzi przy ul. Ks. Bp. Wincentego Tymienieckiego 22G w Łodzi informuje o wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wyłonienie Wykonawcy na:

 „Świadczenie usług sprzątania i utrzymania całorocznej czystości pomieszczeń biurowo-konferencyjnych oraz konserwacji powierzchni drewnianych znajdujących się w budynku Biura Zarządu ŁSSE S.A. i budynku Hydroforni zlokalizowanych na terenie Kompleksu 3 ŁSSE, przy ul. Ks. Bp. Wincentego Tymienieckiego 22/24, w Łodzi.”

Liczba złożonych ofert w postępowaniu: 7

Liczba odrzuconych: 1

ŁSSE S.A. informuje, że decyzją Zarządu do realizacji wybrano ofertę złożoną przez:

DGP Clean Partner sp. z o.o., ul. Najświętszej Marii Panny 5e z Legnicy, za następującą miesięczną cenę netto:

  1. wynagrodzenie za wykonanie usług sprzątania w budynku A stanowiącego siedzibę ŁSSE S.A.: 10.115,12 PLN,
  2. wynagrodzenie za wykonanie usług sprzątania w budynku B tj. Hydrofornia, stanowiącego zaplecze imprez plenerowych netto: 900,36 PLN,
  3. wynagrodzenie za dodatkową usługę sprzątania od osoby za jedną godzinę pracy netto: 21,00 PLN