Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie robót rozbiórkowych budynku nr 17

Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie robót rozbiórkowych budynku nr 17 zlokalizowanego na terenie Kompleksu 3  ŁSSE w Łodzi przy ul. ks. Tymienieckiego 22/24

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. informuje, że do realizacji przyjęta została oferta ZRW Łódź Spółka Jawna Dariusz Zdanowski Michał Szczytkowski z siedzibą:

93-231 Łódź, ul. Dostawcza 6, która zaoferowała cenę netto 160 000,00 zł.