DIO.4211.12.2016.SI

 

Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

90-349 Łódź, ul. Księdza Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G

 

informuje o wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wyłonienie:

Wykonawcy odbudowy studni głębinowej wraz z zasilaniem jej w energię elektryczną oraz budowy rurociągu zasilającego w wodę zbiornik p.poż. w Kompleksie 3 ŁSSE w Łodzi przy ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22/24.

Liczba złożonych ofert ostatecznych w postępowaniu: 1

Liczba odrzuconych ofert: 1

Decyzją Zarządu ŁSSE S.A. postępowanie przetargowe zostało unieważnione.