Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna
90-349 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G
tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55

ogłasza postępowanie konkurencyjne mające na celu wybór Wykonawcy na stworzenie the Digital Alley – wirtualnego odzwierciedlenia przestrzeni ŁSSE S.A. zgodnie z przedmiotem zamówienia.

Termin składania ofert: 5 sierpnia 2022 r., godz. 16.00 pocztą tradycyjną na adres ŁSSE S.A. lub mailowo na adres magda.kubicka@sse.lodz.pl

Zachęcamy do składania ofert!