Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna
90-349 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G
tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55

ogłasza przetarg

na wybór Wykonawcy w zakresie dostawy mobilnego pokrycia sieci 5G / 4G dla przestrzeni własnych (Fabryka Grohmana, siedziba ŁSSE S.A. i Centrum Kreatywności Fabryka) na potrzeby realizacji pilotażowego programu akceleracyjnego S5 – Akcelerator Technologii 5G oraz kontynuacji korzystania z infrastruktury po programie. ŁSSE tworzy ŁSSE 5G Lab, który stanowić będzie przestrzeń dostępną dla innowacyjnych firm startupowych w celu pracy warsztatowej, testowania rozwiązań i ich prezentacji potencjalnym klientom, w tym inwestorom Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Przetarg dotyczy dostawy, instalacji, uruchomienia oraz utrzymania infrastruktury 5G/4G w ŁSSE.

Termin składania ofert: Informujemy o przedłużeniu terminu ogłoszenia wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wybór Wykonawcy w zakresie dostawy mobilnego pokrycia sieci 5G/4G dla przestrzeni Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. – ŁSSE 5G LAB, do dnia 15 października 2020 r. do godziny 16:00.