Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

90-349 Łódź

ul. ks. Tymienieckiego 22/24

 

ogłasza przetarg nieograniczony na: wybudowanie odcinka sieci wodociągowej Ø 225 mm w ul. Długiej w Rosanowie na terenie gminy Zgierzod ujęcia wody do skrzyżowania ul. Ciosnowskiej z ul. Łanową wraz z przebudową istniejącego na tym skrzyżowaniu odcinka sieci wodociągowej, dla zasilenia w wodę terenu inwestycyjnego Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Lućmierzu.

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

– cena: 85%

– długość okresu gwarancji na roboty budowlane: 15%

Pożądany okres realizacji zadania:

– rozpoczęcie realizacji zadania:  najpóźniej do dnia 12.11.2014 r.

– zakończenie realizacji zadania: najpóźniej do dnia 29.12.2014 r.

 

Oferty należy składać w siedzibie Zarządu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.  (sekretariat)

w Łodzi przy ul. ks. Tymienieckiego 22/24 najpóźniej do dnia 27.10.2014 r. (poniedziałek) do godz. 13³°.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.10.2014 r. (poniedziałek) o godz. 14°° w siedzibie Zarządu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.