Przetarg nieograniczony na przebudowę budynku hydroforni

 

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

ul. ks. Tymienieckiego 22/24

90-349 Łódź

ogłasza przetarg nieograniczony na:

wykonanie przebudowy budynku hydroforni usytuowanego na terenie „Kompleksu 3” ŁSSE

w Łodzi przy ul. ks. Tymienieckiego 22/24

Wymagany okres realizacji zamówienia :

– rozpoczęcie  :   najpóźniej od dnia 1.06.2010r.

– zakończenie :   do dnia 16.08.2010r.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie :

– cena  : 80%

– gwarancja na  roboty budowlane: 20%

Istotne warunki tego zamówienia z formularzem ofertowym i kompletem załączników   w cenie 50,00 zł + 22% podatek VAT  można zakupić w siedzibie Zarządu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. ;90-349 Łódź, ul. ks. Tymienieckiego 22/24  pok. Nr 3  w godz. 9ºº – 15ºº do dnia  5 maja 2010r.

Oferty należy składać w siedzibie Zarządu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.  ( sekretariat )  najpóźniej do dnia 10.05. 2010 r. do godz. 11°°.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.05.2010r. o godz. 12°° w siedzibie Zarządu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

Szczegółowe informacje na temat przetargu udzielane są w siedzibie Zarządu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. pok. Nr 3 lub telefonicznie  ( 0-42 ) 275-50-63 lub  ( 0-42 ) 275-50-65.