Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na prowadzenie robót rozbiórkowych budynku nr 17 zlokalizowanego na terenie Kompleksu 3 ŁSSE w Łodzi ul. ks.Tymienieckiego 22/24