Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

ul. ks. Tymienieckiego 22/24

90-349 Łódź

ogłasza przetarg ograniczony na:

wykonanie robót budowlanych przy realizacji inwestycji obejmującej rozbudowę i przebudowę (adaptację i rehabilitację) zespołu budynków pofabrycznych w Kompleksie 3 ŁSSE na cele usługowe związane z obsługą Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. ks. Tymienieckiego 22/24.

Pożądany okres realizacji zamówienia :

– rozpoczęcie : od dnia 25.07.2011 r.

– zakończenie: do dnia 31.12.2012 r.

Informacja o przedmiocie zamówienia i warunkach dopuszczenia Wykonawców do udziału w postępowaniu z formularzem wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i kompletem załączników do wniosku zamieszczone zostaną na stronie internetowej ŁSSE .S.A. – www.sse.lodz.pl od dnia 08.06.2011 r. Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy składać w siedzibie Zarządu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. (sekretariat) w Łodzi przy ul. ks. Tymienieckiego 22/24 najpóźniej do dnia 28.06. 2011 r. do godz. 11°°.

Szczegółowe informacje na temat przetargu udzielane są w siedzibie Zarządu Łódzkiej Specjalnej Strefy

Ekonomicznej S.A. pok. Nr 4 lub telefonicznie (42) 275-50-63 lub (42) 275-50-65.

Załączniki: