W dokumencie Istotne warunki zamówienia podana została nieprawidłowa data. Termin składania ofert jest zgodny z treścią ogłoszenia, czyli do dnia 20 sierpnia 2021r. do godz. 11.00.