Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

90-349 Łódź

ul. ks. Tymienieckiego 22/24

informuje o wyniku przeprowadzonego postępowania na:

„Wykonanie robót budowlanych związanych z docelowym zagospodarowaniem terenu wraz z elementami małej architektury przyległego do budynku hydroforni w Kompleksie 3 ŁSSE w Łodzi przy ul. ks. Tymienieckiego 22/24”

Przetarg zostaje unieważniony z uwagi na brak złożenia żadnej ważnej oferty.

Łódź, dnia 01.09.2011 r.