INFORMACJA

o wynikach rokowań mających na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który otrzyma zezwolenie na działalność w ŁSSE Podstrefa Ksawerów.

W dniu 19 listopada 2012 roku zostały przeprowadzone rokowania mające na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Ksawerów. Ofertę na rokowania złożyła spółka S i A Pietrucha Sp. z o.o. z siedzibą w Ksawerowie. Komisja ds. Rokowań rozstrzygnęła rokowania pozytywnie i uznała, że przedsiębiorca ten może uzyskać zezwolenie na działalność w ŁSSE. W dniu 6 grudnia 2012 roku Zarząd ŁSSE SA wydał Przedsiębiorcy Zezwolenie nr 216 na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie ŁSSE.

INWESTOR:

Realizacja nowej inwestycji polegać będzie na rozbudowie zakładu produkującego wyroby z tworzyw sztucznych dla budownictwa w celu poszerzenie aktualnej oferty spółki o nowe typy grodzic winylowych stosowanych w sektorze inżynierii wodnej i lądowej.

W związku z nową inwestycją Spółka zamierza ponieść na terenie strefy po dniu uzyskania zezwolenia kwalifikowane wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 1.200.000,00 PLN w terminie do dnia 30 czerwca 2014r. oraz zatrudnić po dniu uzyskania zezwolenia co najmniej 6 nowych pracowników wraz z utrzymaniem zatrudnienia na poziomie co najmniej 36 pracowników z liczby pracowników zatrudnionych na terenie Strefy przed udzieleniem niniejszego zezwolenia w terminie do dnia 30 czerwca 2014 r. oraz utrzymanie zatrudnienia na poziomie co najmniej 42 pracowników do dnia 30 czerwca 2017 r.