INFORMACJA

o wynikach rokowań mających na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który otrzyma zezwolenie na działalność w ŁSSE Podstrefa Łódź, Kompleks 1, obszar nr 1.

W dniu 21 grudnia 2012 roku zostały przeprowadzone rokowania mające na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Łódź, Kompleks 1, obszar nr 1.

Ofertę do rokowań złożyła Spółka Intelligent Logistic Solutions Sp. z o.o. w organizacji z siedzibą w Łodzi. Komisja rozstrzygnęła rokowania pozytywnie i uznała, że Przedsiębiorca ten może uzyskać zezwolenie na działalność w ŁSSE.

INWESTOR:
Firma Intelligent Logistic Solutions Sp. z o.o. w organizacji jest spółką celową, która w ramach planowanej inwestycji na terenie ŁSSE utworzy nowoczesne centrum logistyczne oraz centrum IT wraz z serwerownią. Działalność Spółki będzie polegać na świadczeniu kompleksowych usług logistycznych obejmujących m.in. magazynowanie oraz przeładowywanie i transport towarów,
a także świadczenie usług informatycznych i usług typu call center.

INWESTYCJA:

W związku z nową inwestycją Spółka zamierza ponieść na terenie strefy – po dniu uzyskania zezwolenia – kwalifikowane wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 45.000.000,00 PLN
w terminie do dnia 31 grudnia 2017 roku oraz zatrudnić na terenie Strefy co najmniej 200 pracowników w terminie do dnia 31 grudnia 2017 r. i utrzymać zatrudnienia na poziomie co najmniej 200 pracowników do dnia 31 października 2020 r.