INFORMACJA

o wynikach rokowań mających na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który otrzyma zezwolenie na działalność w ŁSSE Podstrefa Zgierz, Kompleks 1.

W dniu 12 sierpnia 2011 roku zostały rozstrzygnięte rokowania mające na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Zgierz, Kompleks 1. Ofertę na rokowania złożyła spółka Wytwórnia Klejów i Zapraw Budowlanych S.A. z siedzibą w Zgierzu. Komisja rozstrzygnęła rokowania pozytywnie i uznała, że przedsiębiorca ten może uzyskać zezwolenie na działalność w ŁSSE.

INWESTOR:    

Planowane w Strefie nowe przedsięwzięcie inwestycyjne polegać będzie na zakupie drukarki fleksograficznej oraz urządzeń wspomagających proces produkcji opakowań, w które pakowane są produkty podstawowe. Wysoka wydajność zaawansowanej technologicznie maszyny drukującej przełoży się na wzrost wielkości produkcji a także na wyższą jakość opakowań. Jednocześnie znacznie ograniczy wysokość kosztów i zużycie materiałów i energii w przeliczeniu na jednostkę produkcji.

W związku z nową inwestycją Spółka zamierza ponieść na terenie strefy po dniu uzyskania zezwolenia kwalifikowane wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 5.000.000,00 PLN w terminie do dnia 31 grudnia 2013 r. oraz zatrudnić po dniu uzyskania zezwolenia co najmniej 4 nowych pracowników wraz z utrzymaniem zatrudnienia na poziomie co najmniej 235 pracowników z liczby pracowników zatrudnionych na terenie Strefy przed udzieleniem niniejszego zezwolenia w terminie do dnia 31.12.2012 r. oraz utrzymanie zatrudnienia na poziomie co najmniej 239 pracowników do dnia 31.12.2017 r.