Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego.

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.; 90-349 Łódź, ul. ks. Tymienieckiego 22/24

42 676 27 53 fax: 42 676 27 55, www.sse.lodz.pl, e–mail:  info@sse.lodz.pl,

informuje o wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych polegających na budowie przyłącza i zewnętrznych instalacji wodociągowych na terenie Kompleksu 3 ŁSSE w Łodzi przy ul. ks. Tymienieckiego 22/24.

Liczba złożonych ofert ostatecznych w postępowaniu wyniosła : 1

Liczba odrzuconych ofert: 0

ŁSSE S.A. informuje, że decyzją Zarządu do realizacji wybrano ofertę:

Andrzeja Małeckiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą

UNIVERS Andrzej Małecki z siedzibą: 95-200 Pabianice, ul. Rzgowska 232

za cenę brutto 173 813,93 PLN i udzielonym okresem gwarancji na wykonane roboty

budowlane wynoszącym 36 miesięcy.

 

Łódź, dnia 29.09.2011 r.