Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.; 90-349 Łódź, ul. ks. Tymienieckiego 22/24 woj. Łódzkie, powiat m. Łódź, tel. 42 676 27 53 fax: 42 676 27 55, www.sse.lodz.pl, e-mail:  info@sse.lodz.pl, informuje o wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu ograniczonego na wyłonienie:

Inżyniera Kontraktu przy realizacji inwestycji obejmującej rozbudowę i przebudowę (adaptację i rehabilitację) zespołu budynków pofabrycznych w Kompleksie 3 ŁSSE
na cele usługowe związane z obsługą ŁSSE na nieruchomości położonej w Łodzi
przy ul. ks. Tymienieckiego 22/24.

Oferty ostateczne złożyły następujące firmy:

1. Konsorcjum firm: Grontmij Polska sp. z o.o. (lider)

60-164 Poznań, ul. Ziębicka 35;

Oferowana cena netto za wykonanie całości zamówienia: 290.151,00 zł

2. Przedsiębiorstwo Usług Inwestorskich „INVEST-SERVICE” Sp. z o.o.
90-562 Łódź, ul. Łąkowa 3/5

Oferowana cena netto za wykonanie całości zamówienia: 288.000,00 zł

3. MBJ CORPORATION Sp. z o.o.
02-239 Warszawa, ul. Leonidasa 72 lok. 2

Oferowana cena netto za wykonanie całości zamówienia: 396.000,00 zł

4. Techniczna Obsługa Inwestycji Janusz Gradomski

90-456 Łódź, ul. Piotrkowska 249/251

Oferowana cena netto za wykonanie całości zamówienia: 185.000,00 zł

5.BUD-INVENT Sp. z o.o.

03-140 Warszawa, ul. Odkryta 36A

Oferowana cena netto za wykonanie całości zamówienia: 275.000,00 zł

Liczba odrzuconych ofert: 0

ŁSSE S.A. informuje, że decyzją Zarządu do realizacji – za cenę netto: 185.000,00 PLN
i z uwzględnieniem ocen dotyczących spełnienia przez Wykonawców warunków dotyczących wymaganego doświadczenia w pełnieniu obowiązków Inżyniera Kontraktu lub kompleksowej obsługi inwestycji jako Inwestor Zastępczy przy realizacji zadań inwestycyjnych lub remontowych w zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub ewidencji zabytków- wybrano ofertę Pana Janusza Gradomskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Techniczna Obsługa Inwestycji Janusz Gradomski z siedzibą w Łodzi, 90-456 Łódź ul. Piotrkowska 249/251