INFORMACJA

o wynikach przetargu na wyłonienie przedsiębiorcy, który otrzyma zezwolenie na działalność w ŁSSE Podstrefa Koluszki

W dniu 26 sierpnia 2011 roku nastąpiło rozstrzygnięcie przetargu mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Koluszki oraz nabędzie niezabudowaną nieruchomość gruntową, oznaczona jako działka gruntu o nr 38/17 położoną w Koluszkach o łącznej powierzchni 0,6560 ha, na której będzie prowadzona działalność gospodarcza objęta zezwoleniem.

W wyniku przetargu wyłoniona została oferta złożona przez firmę Nord Farm Sp. z o.o.

INWESTYCJA:  

Celem przedsięwzięcia planowanego przez Przedsiębiorcę na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej będzie wybudowanie zakładu produkcyjnego, wraz z częścią biurową, magazynową oraz laboratorium, gdzie uruchomione zostaną nowoczesne linie do produkcji produktów leczniczych i suplementów diety.

Nakłady inwestycyjne:

Łączne wydatki związane z nową inwestycją wyniosą co najmniej 4.800.000,00 zł.

Zatrudnienie:

W związku z nową inwestycją Przedsiębiorca zatrudni co najmniej 30 osób w terminie do dnia 30 czerwca 2013 r.