INFORMACJA

o wynikach przetargu na wyłonienie przedsiębiorcy, który otrzyma zezwolenie na działalność w ŁSSE Podstrefa Kutno

W dniu 26 sierpnia 2011 roku nastąpiło rozstrzygnięcie przetargu mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Kutno oraz nabędzie niezabudowaną nieruchomość gruntową, oznaczoną jako działki gruntu o nr 288/12, 271/5 oraz 819/1, położoną w Kutnie o łącznej powierzchni 4,1440 ha, na której będzie prowadzona działalność gospodarcza objęta zezwoleniem.

W wyniku przetargu wyłoniona została oferta złożona przez firmę Hamburger Pini Sp. z o.o.

INWESTYCJA:  

Celem przedsięwzięcia planowanego przez Przedsiębiorcę na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej będzie uruchomienie działalności w zakresie przetwórstwa mięsa, w tym krojenia, marynowania, mielenia, doprawiania i pakowania mięsa wieprzowego w zakładzie przetwórczym w Kutnie.

Nakłady inwestycyjne:

Łączne wydatki związane z nową inwestycją wyniosą co najmniej 60.417.000,00 zł.

Zatrudnienie:

W związku z nową inwestycją Przedsiębiorca zatrudni co najmniej 135 osób w terminie do dnia 30 września 2015 r.