INFORMACJA

o wynikach przetargu mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który otrzyma zezwolenie na działalność w ŁSSE Podstrefa Ostrzeszów.

W dniu 23 sierpnia 2011 roku został przeprowadzony przetarg łączny mający na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Ostrzeszów oraz nabędzie niezabudowaną nieruchomość gruntową oznaczoną jako działka gruntu o nr 641 położoną w miejscowości Rojów, Gmina Ostrzeszów obręb geodezyjny nr 0014 – Rojów o powierzchni 1,0000 ha, na której będzie prowadzona działalność gospodarcza objęta zezwoleniem .

Ofertę do przetargu złożyła spółka SFB Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrzeszowie. Komisja rozstrzygnęła przetarg pozytywnie i uznała, że przedsiębiorca ten może uzyskać zezwolenie na działalność w ŁSSE.

INWESTOR:    

Realizacja nowej inwestycji polegać będzie na wybudowaniu hali produkcyjnej wraz z zapleczem biurowym, w których spółka produkować będzie części zamienne dla przemysłu motoryzacyjnego dla takich koncernów jak Volvo, Mercedes, Renault, Man, Daf i Scania.

W związku z nową inwestycją Spółka zamierza ponieść na terenie strefy po dniu uzyskania zezwolenia kwalifikowane wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 4.000.000,00 PLN w terminie do dnia 31 grudnia 2013 r. oraz zatrudnić po dniu uzyskania zezwolenia co najmniej 13 nowych pracowników na terenie Strefy w terminie do dnia 31.12.2013 r. oraz utrzymanie tego zatrudnienia do dnia 31.12.2018 r.