INFORMACJA 
o wynikach przetargu na wyłonienie przedsiębiorcy, który otrzyma zezwolenie na działalność w ŁSSE Podstrefa Radomsko
W dniu 18 października 2011 roku nastąpiło rozstrzygnięcie przetargu mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Radomsko oraz nabędzie niezabudowaną nieruchomość gruntową, oznaczoną jako działka gruntu o nr 300/6 położoną w Radomsku, obręb geodezyjny nr 36 o powierzchni 1,3783 ha, na której będzie prowadzona działalność gospodarcza objęta zezwoleniem.
W wyniku przetargu wyłoniona została oferta złożona przez firmę Eko Kartex Sp. z o.o.
INWESTYCJA:   
Celem przedsięwzięcia planowanego przez Przedsiębiorcę na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej będzie budowa hal produkcyjnych i magazynowych  z wydzieloną  częścią administracyjno – biurową  oraz  zakup linii technologicznych  do  produkcji  opakowań  tekturowych.
W związku z nową inwestycją Spółka zamierza ponieść na terenie strefy po dniu uzyskania zezwolenia kwalifikowane wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 4.000.000,00 PLN w terminie do dnia 31 grudnia 2016 r. oraz zatrudnić po dniu uzyskania zezwolenia co najmniej 10 nowych pracowników w terminie do dnia 31.11.2014 r. oraz utrzymać zatrudnienia na poziomie co najmniej 10 pracowników do dnia 31.11.2017 r.