INFORMACJA

o wynikach przetargu mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który otrzyma zezwolenie na działalność w ŁSSE Podstrefa Tomaszów Mazowiecki.

W dniu 14 maja 2012 roku został przeprowadzony przetarg łączny mający na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Tomaszów Mazowiecki Kompleks 4 oraz nabędzie niezabudowaną nieruchomość gruntową, położoną w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Zawadzkiej nr 98, oznaczoną jako działka gruntu nr 263, obręb geodezyjny 2, o pow. 5,5488 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr PT1T/00061694/5, na której prowadzona będzie działalność gospodarcza objęta zezwoleniem.

Ofertę do przetargu złożyła Spółka Sevener Logistic Sp. z o.o. z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim. Komisja rozstrzygnęła przetarg pozytywnie i uznała, że Przedsiębiorca ten może uzyskać zezwolenie na działalność w ŁSSE.

INWESTOR:
Spółka należy do grupy ICE-FULL, dystrybutora i dostawcy wyrobów alkoholowych, w tym alkoholu wysokoprocentowego, wina, piwa oraz soków i napojów. Historia grupy sięga roku 1989. W ramach projektu inwestycyjnego, Spółka będzie prowadziła działalność magazynowo – logistyczną w oparciu
o nowo wybudowany magazyn wraz z zapleczem biurowym, placami manewrowymi i parkingami. Oferta firmy skierowana będzie do producentów z sektora FMCG, w tym producentów alkoholi, napojów, pakowanych artykułów spożywczych o długim terminie ważności, niewymagających przechowywania w warunkach chłodniczych oraz kosmetyków.

INWESTYCJA:

W związku z nową inwestycją Spółka zamierza ponieść na terenie strefy – po dniu uzyskania zezwolenia – kwalifikowane wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 12.098.180,00 PLN
w terminie do dnia 31 grudnia 2014 roku oraz zatrudnić na terenie strefy co najmniej 40 pracowników w terminie do dnia 31 grudnia 2014 roku oraz utrzymać zatrudnienie na ww. poziomie do dnia 31 grudnia 2019 roku.