INFORMACJA

o wynikach przetargu mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który otrzyma zezwolenie na działalność w ŁSSE – Podstrefa Zduńska Wola, Kompleks 1.

W dniu 21 grudnia 2011 roku nastąpiło rozstrzygnięcie przetargu mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Zduńska Wola, Kompleks 1 oraz nabędzie nieruchomość oznaczoną jako działka gruntu o nr 25/4, położoną na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefa Zduńska Wola w Zduńskiej Woli przy ul. Lipowej nr 29-35, obręb 9 o powierzchni 2,5910 ha,na której prowadzona będzie działalność gospodarcza objęta zezwoleniem oraz jednocześnie nabędzie niezabudowaną nieruchomość oznaczoną jako działka gruntu o nr 24/4, położoną w Zduńskiej Woli przy ul. Moniuszki nr 12-20, obręb 9, o powierzchni 0,3176 ha.

W wyniku przetargu wyłoniona została oferta złożona przez firmę CKM Technologie Sp. z o.o.
z siedzibą w Łodzi.

 

INWESTYCJA:

W ramach inwestycji Spółka planuje budowę fabryki innowacyjnych profili PCV o podwyższonej izolacji cieplnej, wykorzystywanych w produkcji stolarki okiennej.

Nakłady inwestycyjne:

Łączne wydatki związane z nową inwestycją wyniosą co najmniej 23.404.500,00 zł .

 

Zatrudnienie:

W związku z nową inwestycją Przedsiębiorca zatrudni co najmniej 25 pracowników w terminie do dnia 31.12.2012 roku.