Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego.

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.; 90-349 Łódź, ul. ks. Tymienieckiego 22/24, 42 676 27 53 fax: 42 676 27 55,www.sse.lodz.pl, e–mail:  info@sse.lodz.pl,

informuje o wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych polegających na przebudowie przyłącza kablowego do budynku pofabrycznego nr 9 usytuowanego na terenie Kompleksu 3 ŁSSE w Łodzi przy ul. ks. Tymienieckiego 22/24

Liczba złożonych ofert ostatecznych w postępowaniu wyniosła : 1

Liczba odrzuconych ofert: 0

ŁSSE S.A. informuje, że decyzją Zarządu do realizacji wybrano ofertę:

Przedsiębiorstwa Wielobranżowego SAKO Sp. z o.o. z siedzibą: 93-312 Łódź, ul. Papiernicza 7

za cenę brutto 173 813,93 PLN i udzielonym okresem gwarancji na wykonane roboty budowlane wynoszącym 36 miesięcy.

 

Łódź, dnia 29.09.2011 r.