Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego.

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.; 90-349 Łódź, ul. ks. Tymienieckiego 22/24

42 676 27 53 fax: 42 676 27 55, www.sse.lodz.pl, e–mail: info@sse.lodz.pl,

informuje o wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wyłonienie

Wykonawcy oznakowania pionowego i poziomego w związku ze zmianą stałej organizacji ruchu na drodze wewnętrznej Kompleksu 3 w Łodzi przy ul. Tymienieckiego 22/24

Liczba złożonych ofert ostatecznych w postępowaniu wyniosła : 4

Liczba odrzuconych ofert: 1

ŁSSE S.A. informuje, że decyzją Zarządu do realizacji wybrano ofertę:

PZM WIMET Zbigniew Wiśniewski Sp. J. z siedzibą przy ul. Kruczej 2, 05-420 Józefów za cenę netto 14.283,50 PLN i udzielonym okresem gwarancji na wykonane roboty budowlane wynoszącym 36 miesięcy.

Łódź, dnia 23.02.2012 r.