INFORMACJA

o wynikach rokowań mających na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który otrzyma zezwolenie na działalność w ŁSSE Podstrefie Aleksandrów Łódzki.

W dniu 18 października 2011 roku zostały przeprowadzone rokowania mające na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Aleksandrów Łódzki. Ofertę na rokowania złożyła spółka ABB Sp. z o.o. z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim. Komisja rozstrzygnęła rokowania pozytywnie i uznała, że przedsiębiorca ten może uzyskać zezwolenie na działalność w ŁSSE.

INWESTOR:    

W ramach inwestycji Spółka planuje budowę nowoczesnego zakładu produkcji silników aluminiowych oraz asynchronicznych. Będzie on sąsiadować z jednostką produkcyjną, dotychczas wytwarzanych silników żeliwnych. Jest to 4 zezwolenie Spółki ABB Sp. z o.o. na działalność gospodarczą na terenie ŁSSE.

 

W związku z nową inwestycją Spółka zamierza ponieść na terenie strefy po dniu uzyskania zezwolenia kwalifikowane wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 52.500.000,00 PLN w terminie do dnia 31 grudnia 2013 r. oraz zatrudnić po dniu uzyskania zezwolenia co najmniej 35 pracowników, w terminie do dnia 31 grudnia 2013 roku wraz z utrzymaniem dotychczasowego zatrudnienia na poziomie co najmniej 222 pracowników zatrudnionych na terenie Strefy przed udzieleniem niniejszego zezwolenia oraz utrzymanie zatrudnienia na poziomie łącznie co najmniej 257 pracowników do dnia 31 grudnia 2018 roku.