INFORMACJA

o wynikach rokowań mających na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który otrzyma zezwolenie na działalność w ŁSSE Podstrefa Łódź, Kompleks 13.

W dniu 27 października 2011 roku zostały przeprowadzone rokowania mające na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Łódź, Kompleks 13. Ofertę na rokowania złożyła spółka Indesit Company Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi. Komisja rozstrzygnęła rokowania pozytywnie i uznała, że przedsiębiorca ten może uzyskać zezwolenie na działalność w ŁSSE.
INWESTOR:    
Realizacja nowej inwestycji polegać będzie na budowie nowego zakładu AGD produkującego okapy kuchenne.

W związku z nową inwestycją Spółka zamierza ponieść na terenie strefy po dniu uzyskania zezwolenia kwalifikowane wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 107.646.655,00 PLN w terminie do dnia 30 listopada 2020 r. oraz zatrudnić po dniu uzyskania zezwolenia co najmniej 268 nowych pracowników w terminie do dnia 30.09.2015 r. oraz utrzymanie zatrudnienia na tym poziomie do dnia 30.09.2020 r.