INFORMACJA

o wynikach rokowań mających na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który otrzyma zezwolenie na działalność w ŁSSE Podstrefa Łódź, Kompleks 14.

W dniu 30 listopada 2011 roku zostały rozstrzygnięte rokowania mające na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Łódź, Kompleks 14. Ofertę na rokowania złożyła spółka AMG.lab Sp. z o.o. w organizacji z siedzibą w Łodzi. Komisja rozstrzygnęła rokowania pozytywnie i uznała, że przedsiębiorca ten może uzyskać zezwolenie na działalność w ŁSSE.
INWESTOR:    
AMG.lab Sp. z o.o. w organizacji będzie prowadziła szeroko zakrojoną współpracę w zakresie usług informatycznych w zakresie usług informatycznych m.in. usługi informatyczne związane z komputerami o wysokiej mocy przetwarzania. Oferent będzie zajmował się rozwojem dedykowanego oprogramowania oraz wsparcia usługowego dla technologii High Performance Computing (superkomputery wykorzystywane na potrzeby np. energetyki jądrowej, badań naukowych). Będzie również tworzyła wyspecjalizowane rozwiązania najnowszej generacji dla sektora finansowego i telekomunikacyjnego.

 

W związku z nową inwestycją Spółka zamierza ponieść na terenie strefy po dniu uzyskania zezwolenia kwalifikowane wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 2.000.000,00 PLN w terminie do dnia 31 grudnia 2013 r. oraz zatrudnić po dniu uzyskania zezwolenia co najmniej 150 nowych pracowników w terminie do dnia 30.09.2015 r. oraz utrzymanie zatrudnienia na tym poziomie do dnia 30.09.2020 r.