INFORMACJA
o wynikach rokowań mających na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który otrzyma zezwolenie na działalność w ŁSSE Podstrefa Ostrzeszów, Kompleks 1

 

W dniu 9 września 2015 roku zostały zakończone rokowania mające na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Ostrzeszów, Kompleks 1. Ofertę do rokowań złożyła Spółka Euros Sp. z o.o. z siedzibą w Rojowie. Komisja rozstrzygnęła rokowania pozytywnie i uznała, że Przedsiębiorca ten może uzyskać zezwolenie na działalność w ŁSSE.

INWESTOR:
Jest to drugie zezwolenie Spółki na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie ŁSSE.
Firma Euros Sp. z o.o. jest producentem konstrukcji stalowych oraz metalowych elementów stolarki budowlanej w branży budownictwa przemysłowego. Spółka powstała w roku 2004 z zamiarem budowy nowoczesnego zakładu produkcyjnego będącego kontynuacją dotychczasowej działalności prowadzonej przez wspólników spółki Euros Sp. z o.o. w formie spółki cywilnej CERMA S.C.

INWESTYCJA:
Nowe przedsięwzięcie ma na celu zwiększenie zdolności produkcyjnych istniejącego zakładu poprzez wybudowanie kolejnej hali produkcyjnej oraz zakup nowych linii technologicznych. W ramach przedmiotowego projektu Spółka zamierza kontynuować dotychczasową działalność produkcyjno-usługową. Zakres planowanej w ramach nowego zezwolenia działalności obejmuje m.in. konstrukcje stalowe, produkty metalowe związane z budownictwem, infrastrukturą oraz wytwarzaniem elementów metalowych do maszyn i urządzeń.
W związku z nową inwestycją Spółka zamierza ponieść na terenie Strefy – po dniu uzyskania zezwolenia – kwalifikowane wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 2.000.000,00 zł w terminie do dnia 31 grudnia 2018 r. oraz zwiększyć dotychczasowe zatrudnienie kształtujące się na poziomie 41 pracowników, poprzez zatrudnienie po dniu uzyskania zezwolenia, co najmniej 6 nowych pracowników w terminie do dnia 31 grudnia 2018 roku i utrzymać na terenie Strefy zatrudnienie na poziomie łącznie co najmniej 47 pracowników przez okres minimum 3 lat.