INFORMACJA
o wynikach rokowań mających na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który otrzyma zezwolenie na działalność w ŁSSE Podstrefa Przykona, Kompleks 2

W dniu 14 maja 2015 roku zostały zakończone rokowania mające na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Przykona, Kompleks 2. Ofertę do rokowań złożyła Spółka Ambro Logistics Sp. z o.o. z siedzibą w Przykonie. Komisja rozstrzygnęła rokowania pozytywnie i uznała, że Przedsiębiorca ten może uzyskać zezwolenie na działalność w ŁSSE.

INWESTOR:
Jest to drugie zezwolenie Spółki na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie ŁSSE. Ambro Logistics Sp. z o.o. jest firmą logistyczno-spedycyjną, zajmującą się organizowaniem transportu drogowego towarów dla firm dostarczających produkty do odbiorców z terenu całej Polski oraz z zagranicy. Głównymi klientami spółki są firmy z branży meblarskiej, budowlanej (producenci okien) oraz producenci pianki poliuretanowej i butelek.

INWESTYCJA:
Nowa inwestycja będzie polegać na rozbudowie istniejącego przedsiębiorstwa poprzez zwiększenie zdolności usługowych zakładu w Przykonie. Projekt inwestycyjny Spółki zakłada wybudowanie budynku magazynowego o pow. ok 4.500 m2 wraz z infrastrukturą techniczną. W związku z nową inwestycją Spółka zamierza ponieść na terenie Strefy – po dniu uzyskania zezwolenia – kwalifikowane wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 4.500.000,00 zł w terminie do dnia 30 września 2016 r. oraz zwiększyć dotychczasowe zatrudnienie kształtujące się na poziomie 17 pracowników, poprzez zatrudnienie na terenie Strefy, po dniu uzyskania zezwolenia, co najmniej 5 nowych pracowników w terminie do dnia 30 września 2016 roku i utrzymać na terenie Strefy zatrudnienie na poziomie łącznie co najmniej 22 pracowników przez okres 3 lat.