INFORMACJA

o wynikach rokowań mających na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który otrzyma zezwolenie na działalność w ŁSSE Podstrefa Radomsko, Kompleks 2.

W dniu 9 sierpnia 2011 roku zostały przeprowadzone rokowania mające na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Radomsko, Kompleks 2. Ofertę na rokowania złożyła spółka Press-Glas S.A. z siedzibą w Poczesnej. Komisja rozstrzygnęła rokowania pozytywnie i uznała, że przedsiębiorca ten może uzyskać zezwolenie na działalność w ŁSSE.

INWESTOR:     

W ramach inwestycji Spółka planuje budowę hali produkcyjnej z zapleczem socjalnym oraz wyposażenie zakładu w linie technologicznego do obróbki szkła płaskiego. Przetwarzanie szkła w zakładzie produkcyjnym w Radomsku będzie głównie skierowane pod potrzeby rynku meblarskiego, AGD zimnego tzw. półki w lodówkach, kabin prysznicowych, kolektorów słonecznych oraz paneli fotowoltaicznych.

W związku z nową inwestycją Spółka zamierza ponieść na terenie strefy po dniu uzyskania zezwolenia kwalifikowane wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 50.000.000,00 PLN w terminie do dnia 30 czerwca 2015 r. oraz zatrudnić po dniu uzyskania zezwolenia co najmniej 50 nowych pracowników wraz z utrzymaniem zatrudnienia na poziomie co najmniej 327 pracowników z liczby pracowników zatrudnionych na terenie Strefy przed udzieleniem niniejszego zezwolenia w terminie do dnia 31.12.2014 r. oraz utrzymanie zatrudnienia na poziomie co najmniej 377 pracowników do dnia 31.12.2019 r.