INFORMACJA

o wynikach rokowań mających na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który otrzyma zezwolenie na działalność w ŁSSE – Podstrefa Tomaszów Mazowiecki, Kompleks 5.

W dniu 16 listopada 2011 roku zostały przeprowadzone rokowania mające na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Tomaszów Mazowiecki, kompleks 5. Ofertę na rokowania złożyła Spółka Ceramika Paradyż Sp. z o.o. z siedzibą w Opocznie. Komisja rozstrzygnęła rokowania pozytywnie i uznała, że przedsiębiorca ten może uzyskać zezwolenie na prowadzenie działalności w ŁSSE.

INWESTOR:   
Realizacja nowej inwestycji polegać będzie na uruchomieniu nowej, innowacyjnej linii technologicznej przeznaczonej do produkcji płytek gresowych odwzorowujących kamienie naturalne. Jest to 5 zezwolenie Grupy Paradyż na działalność gospodarczą na terenie ŁSSE.

W związku z nową inwestycją Spółka zamierza ponieść na terenie Strefy po dniu uzyskania zezwolenia kwalifikowane wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 25.000.000,00 PLN w terminie do dnia 31 grudnia 2013 r. oraz zatrudnić po dniu uzyskania zezwolenia co najmniej 31 nowych pracowników ponad stan zatrudnienia kształtującego się na poziomie 175 pracowników zatrudnionych na terenie Strefy przed udzieleniem niniejszego zezwolenia, w terminie do dnia 31.12.2013 r. oraz utrzymanie zatrudnienia na poziomie co najmniej 206 pracowników do dnia 31.12.2018 r.