INFORMACJA

o wynikach rokowań mających na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który otrzyma zezwolenie na działalność w ŁSSE Podstrefie Tomaszów Mazowiecki, Kompleks 6.

W dniu 13 grudnia 2011 roku zostały przeprowadzone rokowania mające na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Tomaszów Mazowiecki. Ofertę na rokowania złożyła spółka Izo-Balex Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Bolszewie. Komisja rozstrzygnęła rokowania pozytywnie i uznała, że przedsiębiorca ten może uzyskać zezwolenie na działalność w ŁSSE.

INWESTOR:    

W wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji Spółka Izo-Balex wejdzie na rynek budowlany z nowym produktem. Dzięki zakupowi specjalistycznych maszyn produkcyjnych i wdrożeniu innowacyjnej technologii możliwe będzie rozpoczęcie produkcji niewytwarzanych do tej pory na rynku polskim, ze względu na nowe cechy funkcjonalno-użytkowe, poliuretanowych płyt termoizolacyjnych z okładziną elastyczną i sztywną.

W związku z nową inwestycją Spółka zamierza ponieść na terenie strefy po dniu uzyskania zezwolenia kwalifikowane wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 38.000.000,00 PLN w terminie do dnia 31 grudnia 2013 r. oraz zatrudnić po dniu uzyskania zezwolenia co najmniej 41 pracowników, w terminie do dnia 31 grudnia 2014 roku oraz utrzymanie zatrudnienia na poziomie co najmniej 41 pracowników do dnia 31 grudnia 2019 roku.