Szanowni Państwo,

W załączniku znajduje się zapytanie ofertowe dotyczące produkcji i dostawy 4 roll up’ów reklamowych kampanii „Łódzkie – Strefa Biznesu Szyta na Miarę” w ramach Działania III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw, Oś Priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 wraz z dodatkowymi załącznikami.

Zachęcamy do składania ofert!