Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna
90-349 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G
tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55

działając w imieniu Zamawiającego (Startupów), publikuje zapytanie ofertowego, którego przedmiotem jest świadczenie na rzecz Startupów – Beneficjentów, którzy otrzymali dofinansowanie w ramach Programu “S5 – Akcelerator Technologii 5G” organizowanego przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. w Łodzi i zawiązali Porozumienie o utworzeniu grupy zakupowej, usług transferu wiedzy tj. usług z zakresu technologii 5G, w tym jej wykorzystania w przemyśle, w dwóch etapach Programu: Inkubacji i Akceleracji.

Transfer wiedzy w ramach I etapu – Inkubacji realizowany będzie w lutym 2021 roku i obejmie od 36 do 38 godzin na poszczególny Startup przeznaczony do realizacji dla 12 Startupów. Transfer wiedzy w ramach II Etapu – Akceleracji Głównej, realizowany w okresie od marca do września 2021 roku obejmujący ok. 110 godzin dla każdego Startupu przeznaczony do realizacji dla nie mniej niż 3 a nie więcej niż 15 Startupów, spośród Startupów biorących udział w etapie Inkubacji (dokładna liczba Startupów w II etapie będzie znana po zakończeniu etapu Inkubacji).

 

Miejsce i termin składania ofert:

Sekretariat Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., 2.02.2021 r., godz. 9.00.

Osoba kontaktowa: Magda Kubicka, magda.kubicka@sse.lodz.pl, tel. 607779755