Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna
90-349 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G
tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55

ogłasza zapytanie ofertowe nr 2/2022 na obsługę prawną programu Re_Open UK, obejmującego zadania związane z zarządzaniem z wkładem finansowym z pobrexitowej rezerwy dostosowawczej (Brexit Adjustment Reserve, dalej: „BAR”), w komponencie dotyczącym przedsiębiorców (dalej: „Program”).