W związku z projektem Startup Spark realizowanym przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 2.4.1. Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB, Pilotaż Scale UP, w załączeniu przesyłam zapytanie ofertowe na obsługę prawną dla ww. projektu.