Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna
90-349 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G
tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55

W nawiązaniu do projektu Startup Spark 2.0. realizowanego przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną, publikujemy zapytanie ofertowe dot. świadczenia usług cateringowych na potrzeby wydarzeń Startup Spark 2.0.

Startup Spark 2.0. realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I , Działanie 2.5 Programy akceleracyjne.