W nawiązaniu do projektu Startup Spark realizowanego przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną, publikujemy zapytanie ofertowe na świadczenie usług mentorskich w projekcie Startup Spark.

Startup Spark realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB, Pilotaż Scale UP.