W nawiązaniu do projektu Startup Spark realizowanego przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną, publikujemy zapytanie ofertowe świadczenie usług na stanowisku mentora w obszarze skalowania produktów technologicznych i właściwego doboru technologii w programie Startup Spark

W dniu 30.03.2017r  nastąpiła zmiana treści zapytania ofertowego 

Pkt II. 11  otrzymuje następujące brzmienie:

11.Posiadają niezbędne doświadczenie i kwalifikacje rozumiane jako (minimum 3 z punktów a – e):

a.)  doświadczenie w zakresie komercjalizacji technologii zawierających elementy dotyczące:

  • planowania strategicznego;
  • rozwoju nowych produktów;
  • poprawy zdolności operacyjnych;
  • usprawnienia procesów biznesowych;
  • własności intelektualnej i przemysłowej;
  • znajomości metodologii Venture Building w procesach akceleracyjnych.

b.) doświadczenie w realizacji warsztatów w tematyce związanej z komercjalizacją innowacyjnych technologii;
c.) doświadczenie w ocenie pomysłów innowacyjnych startupów technologicznych;
d.) doświadczenie we współpracy z przedsiębiorcami opracowującymi innowacyjne technologie i/lub modele biznesowe;
e.) praktyczną znajomość problematyki rozwijania i wdrażania innowacyjnych technologii i modeli biznesowych.

W związku ze zmianą w treści zapytania przedłużamy termin składania ofert do dnia 3 kwietnia 2017r (poniedziałek) do godz. 16.00.

Program Startup Spark realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB